O Klubie Turystyki

      

W piątek 29 listopada 2013 r., odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Ziemi Wschowskiej, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Turystyki Rowerowej "HORYZONT" we Wschowie jako sekcji autonomicznej w ramach prawnych Stowarzyszeniu Turystycznym "Ziemi Wschowskiej". 
Następnie posiedzenie Zarządu po podjęciu uchwały o powołaniu wspomnianego Klubu, przekształciło się w inauguracyjne zebaranie nowego Klubu. Na liście członkowskiej znalazło się 17 osób, które uczestniczyły w tym zebraniu. Wszyscy wspomniani członkowie Klubu, już wcześniej brali udział w naszych imprezach turystycznych (rajdach i zlotach). W jawnym głosowaniu wybrano Zarząd Klubu.
Członkami zarządu klubu zostali wybrani:
Krzysztof Lutowski - na funkcję kierownik klubu, Gabriela Turkiewicz - na funkcję z-ca kierownika klubu oraz Andrzej Szczudło - na funkcję sekretarza klubowego. Ponadto na zebraniu członkowie klubu zapoznanli się z raportem z realizacji tegorocznych imprez (2013) oraz projektem planu imprez turystyczno-rekreacyjnych na rok 2014.  
Nasz klub w pewnym sensie, będzie kontynuował tradycje "rowerowe" Klubu Turystyki Rowerowej "Horyzont" (2000 - 2003) oraz tradycje "rowerowe" organizatora imprez rowerowych w latach 2004 - 2013, Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemi Wschowskiej". Od 2013 roku nasz klub jest generalnym organizatorem imprez turystyczno-rekreacyjnych, w tym rajdów i zlotów cyklistów.

Obecny skład Zarządu KTR *Horyzont*
Krzysztof Lutowski - Kierownik, Maciej Baliński - Z-ca Kierownika, Andrzej Szczudło - Sekretarz

                 Linki do dwóch stron WWW Naszego Klubu: klub.rower.zw.pl & cyclists-wschowa.pl.tl